Sosyal Hizmetlerde Gönüllülük

Sosyal Hizmet Gönüllüleri, kendi bilgi, beceri ve ilgili alanlarına göre belli programlar çerçevesinde faaliyet gösterebilirler. Kızılay’a bağlı kreş veya tespit edilecek buna benzer bakımevlerinde gönüllü anne olarak görev alıp, Kızılay’ı temsil edebilirler. Sosyal Hizmet Gönüllüleri kermes ve gelir getirici sosyal faaliyetlerde yer alabilir, Kızılay bağışçılarına yönelik, periyodik ziyaretler ve görüşmeler yapabilir, verilecek yardımlara destek olabilir, sosyal aktivitelerinde, tedavi ve muayenelerde onlara refakat edebilirler. Ayrıca yardıma muhtaç öğrencilere verilen bursların tanıtılmasına ve bu uygulama için gerekli fonların sağlanmasına destek olabilirler.