İlk Yardım Eğitimi

İLKYARDIM AKTİVİTELERİ

Uygun olan her platformda (Okul, şenlik, fuar, …) halkımızı bilinçlendirmek, ilkyardım kurslarımızı tanıtmak için ilkyardım seminerleri verilerek halkımız bilinçlendirilmektedir. Bugüne dek 40.000’i aşkın kişi seminerlerimizden faydalanmıştır.

Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü Federasyona bağlı 181 ülke ile birlikte “Dünya İlkyardım Günü” çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta ve halkımız ilkyardım konusunda Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler ile bilinçlendirilmektedir.

Ayrıca ilkyardım eğitimlerini bizden alan bazı firmalarda ilkyardım tatbikatları da düzenlenmektedir.

 İLKYARDIM PROJELERİ

İlkyardım eğitimlerinden alınan “zorunlu” ücretleri; halkımızın “ilkyardım” konusunda bilinçlenmesi, ilkyardımı öğrenmesi amaçları için değerlendirmekteyiz. Edindiğimiz gelir ile yine halkımıza hizmet vermekteyiz