Afet Hizmetleri

Kızılay Afet Gönüllüsü: Afet öncesi dönemde hazırlık, planlama; afet döneminde, afet bölgesinde veya Afet Operasyon Merkezi’nde afet müdahale; afet sonrası dönemde de iyileştirme, izleme, değerlendirme, raporlama faaliyetlerini Kızılay İzmir Şubesi adına gönüllü olarak yürüten kişidir. Afet gönüllüleri afete hazırlık ve afete müdahale süreçlerinde görev alabilirler.

A - Afete Hazırlık:

Danışmanlık Hizmetleri:

Bakanlık yetkilileri, üniversitelerde çalışan öğretim görevlileri, baro mensupları, oda temsilcileri gibi konularda yetkin kişiler, Kızılay Afet Yönetim Süreci’nde Bilgilerini paylaşmak üzere gönüllü danışmanlık hizmeti verebilirler.

Teknik Destek Çalışmaları:

Afet Yönetim Sistemi içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgisayar program yazılımının hazırlanmasında ve kullanımında, ofis araç ve gereçlerinin bakım-onarım ve tamiratında, afet haberleşme sisteminin kullanılması, geliştirilmesi, haberleşme araçlarının bakım-onarım vb. konularda çalışmalarda bulunabilirler.

Ofis Çalışmaları:

Afete hazırlık çalışmaları çerçevesinde yürütülecek proje çalışmalarında, veri tabanı güncelleme, Kızılay İzmir Şube web sayfası tasarım ve düzenleme çalışmaları, lojistik sistemin işleyişinde araç ve malzeme takip çalışmalarında, yazışma-evrak takip ve arşiv düzenleme çalışmaları vb. konularda faaliyet gösterebilirler.

Afet Eğitim çalışmaları:

Afet hazırlık çalışmaları çerçevesinde; yerelde yürütülecek “Afet Hazırlık ve Müdahale Temel Eğitimi -DPRM” ile Afet Uzmanlık eğitimlerine katılacaklardır. Ayrıca söz konusu eğitim modüllerinin geliştirilmesinde, uygun niteliklere sahip ve “Eğitimci Eğitimi” almış gönüllülerce eğitimlerin verilmesi, tatbikatlara katılım vb. çalışmalarda bulunabilirler.

Afet Gönüllü Sistemi çalışmaları:

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi bünyesinde koordine edilecek afet gönüllü sisteminin merkezde, bölgelerde ve yerelde kurulumu, geliştirilmesi, takibi ve sürdürülmesi çalışmalarını yürütebilirler.

B - Afete Müdahale ve Yardım

Afet gönüllüleri, gerekli eğitimleri aldıktan sonra müdahale ve yardım sürecinde aktif olarak çalışabilirler. Afet durumunda;

Afetzedelere yapılan yardım dağıtımlarında,

Bölgede afet müdahale ekibince yürütülen idari çalışmalarda,

Olası mülteci hareketi durumunda; oluşturulacak toplanma noktalarında destek ve barınma faaliyetlerinde,

Afet bölgesinde kurulan lojistik merkezlerde malzeme toplama, tasnif, yükleme – boşaltma işlerinde,

Kamp alanının temizliği, düzeni ve danışma çalışmalarında görev alabilirler.

Afet Gönüllüsü Kriterleri:

Gönüllü olmak için kişinin istekli olması

En az 18 yaş ve üzeri olması

Eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman ve opsiyonlarına sahip olması,

Sağlık durumlarının alan çalışmasına ve seyahate uygun olması,

Sürücü Ehliyetinin olması (tercih edilmektedir).

* Gönüllülerin görev alacakları alanlara göre temel afet ve uzmanlık eğitimleri almaları sağlanacaktır.