Destek Hizmetlerinde Gönüllülük

Gönüllüler; gönüllülerin görevlendirilmesi, yetiştirilmesi ve geliştirilmesinde, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde, fonun sağlanmasında, yeni kaynaklar oluşturmada, nakdi ve ayni bağışların arttırılmasında destek olabilirler.

Bölümler ve şubeler kendilerine bağlı gönüllülerin eğitimine ilişkin ayrıntıları iç yönerge ile düzenler.