Eğitim Hizmetleri

Afet Hazırlık Eğitimleri de dahil olmak üzere Kızılay izmir Şubesi’nin eğitimleri için öngörülen eğitici kriterlerine uygun olan gönüllüler, ilgili “Eğitici Eğitimi”ni aldıktan ve gerekli yetkinliği kazandıktan sonra, Kızılay’ın gönüllü eğiticisi olabilirler

Eğitim gönüllüsünün sorumlulukları;

  • Kızılay misyonunu savunmak ve yaygınlaştırmak
  • Eğitici olduğu eğitimleri tanıtmak ve tekniğe uygun olarak vermek,
  • Eğitim faaliyetlerini bağlı bulunduğu şube ve Eğitim Bölümü’ne raporlamak,
  • Eğitim becerilerini ve bilgisini zinde tutabilmek için eğitimlerinin devamlılığını sağlamak,
  • Eğitim konusunda gerçekleştirilen toplantılara katılmak,
  • Eğiticisi olduğu alanda araştırmalar yapmak, yenilikler kazandırmaya çalışmak ve öneride bulunmak,
  • Eğitim organizasyonları yapmak veya bu konuda gerekli desteği sağlamak.